Aangesloten bij beroepsvereniging Dutch Professional Photographers en werkt volgens de richtlijnen van hetNIDF.
Op alle rechtsbetrekkingen van Tycho Müller – Tycho’s Eye Photography zijn de Algemene Voorwaarden van de FotografenFederatie van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam onder nummer 84/2011. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Klik hier hier om deze te downloaden.